Planning

Planung

Voorlopig Ontwerp
Op 7 december werd het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de herinrichting van het centrum, de Allee en de Heelweg in Dinxperlo gepresenteerd. Zo’n 120 geïnteresseerden zagen in de dorpskerk een presentatie en een film met 3D sfeerbeelden van hoe het nieuwe centrum eruit zou moeten gaan zien. De bijeenkomst, inclusief presentatie en sfeerbeelden kunt u terugkijken via deze website.

Definitief Ontwerp
Op 29 maart 2023 werd het Definitief Ontwerp gepresenteerd.

U kunt de gegeven presentatie van het Definitief Ontwerp terugkijken op de website. Hier zijn ook de plankaarten van de verschillende deelgebieden te vinden.

De gegeven reacties op het VO, die gedeeltelijk zijn toegelicht tijdens de DO presentatie, worden verwerkt in een officiële reactienota. Deze nota krijgt u toegestuurd wanneer u een reactie heeft ingezonden en is ook op de website van de gemeente te vinden wanneer deze is vastgesteld.

Planning doorkijk:
We verwachten in juni het Definitief Ontwerp voor besluitvorming aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen. Ook hier is nog ruimte voor inspraak. Vervolgens starten we met de technische voorbereiding en inkoop. Als dit allemaal verloopt zoals we hopen, denken we dat na de bouwvak de schop in de grond gaat. Dan beginnen we met het Centrumgebied, daarna volgt de Allee, en als laatste de Heelweg. We schatten dat dit zo’n 2,5 jaar in beslag gaat nemen. Zodra de exacte planning bekend is laten we het u weten.

  • Mei/juni start parkeerplaats Aldi
  • 13 juni beeldvormende raad (mogelijkheid tot inspreken)
  • 19 juni oordeelvormende raad
  • 4 juli raadsvergadering (daadwerkelijk besluit)
  • Na de bouwvak: start bouw in het centrum

Vorläufige Entwurf
Am 7.Dezember wurde der Vorläufige Entwurf für die neu Gestaltung des Zentrums, der Allee und des Hellwegs in Dinxperlo vorgestellt. 120 Interessierte sahen in der Dorfkirche eine Präsentation und einen Film mit 3D Bildern, wir das neue Zentrum aussehen soll. Das Treffen samt Präsentation und 3D Stimmungsbildern können Sie auf dieser Website noch mal sehen.

Endgültigen Entwurf
Am 29.Marsch wurde der Endgültigen Entwurf vorgestellt. Sie können sich die Präsentation auf der Website ansehen. Auch die Plankarten der verschiedenen Teilgebiete finden Sie hier.

Die Reaktionen auf das VO, die teilweise während der DO-Präsentation erläutert wurden, werden in einem offiziellen Antwortvermerk verarbeitet. Dieser Vermerk wird Ihnen zugeschickt, wenn Sie eine Reaktion eingereicht haben. Und ist nach Fertigstellung auch auf der Website der Gemeinde Aalten zu finden.

Planung Überblick:
Wir gehen davon aus, dass wir den endgültigen Entwurf am Juni dem Stadtrat zur Entscheidung vorlegen können. Auch hier ist noch Raum für Input. Anschließend beginnen wir mit der technischen Vorbereitung und dem Einkauf. Wenn alles nach Plan läuft, wird nach den Handwerkferien der Spaten in die Erde gehen.

Wir planen, zuerst den Bereich Zentrum, dann die Allee und anschließend den Hellweg in Angriff zu nehmen. Insgesamt wird dies auf etwa 2,5 Jahre geschätzt. Sobald der genaue Ablauf und die Planung bekannt sind, folgen natürlich weitere Informationen.

  • Mai/Juni Start des Aldi Parkplatzes
  • 13. Juni Bildformen des Rats (Möglichkeit zur Aufnahme)
  • 19. Juni Schlussurteil
  • Ratssitzung am 4. Juli (tatsächliche Entscheidung)
  • Nach den Bauferien: Baubeginn im Zentrum

Alle ontwikkelingen per deelgebied

Alle Entwicklungen pro Teilgebiet

Klik op een tegel van een deelgebied om al het nieuws omtrent dit gebied in te zien.

Klicken Sie auf eine Kachel eines Teilgebiet, um alle Neuigkeiten zu diesem Gebiet anzuzeigen.