Herinrichting
centrumgebied
Dinxperlo

SANIERUNG ZENTRUM DINXPERLO

Dinxperlo krijgt een nieuw toekomstbestendig centrum. Een mooie huiskamer voor het dorp, voor de inwoners en bezoekers uit de regio en buurland Duitsland. Een aantrekkelijke plek waar het mooi en sfeervol vertoeven is. Om samen te komen en elkaar te ontmoeten. Nu en in de toekomst.

In 2020 hebben inwoners, belanghebbenden, ondernemers en eigenaren nagedacht over de inrichting van een nieuw centrum voor Dinxperlo. Samen ontwikkelden zij een nieuwe centrumvisie die door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

Op 29 maart heeft de presentatie van het definitief ontwerp voor centrumgebied Dinxperlo plaatsgevonden

Dit project is onderdeel van het centrumplan Dinxperlo. Binnen dit plan worden verschillende projecten uitgevoerd. Meer informatie over het centrumplan en de andere projecten vindt u op de website van gemeente Aalten.

Dinxperlo bekommt ein neues zukunftssicheres Zentrum. Ein schönes Wohnzimmer für das Dorf, für Bewohner und Besucher aus der Region und dem benachbarten Deutschland. Ein attraktiver Ort, an dem es sich schön und stimmungsvoll verweilen lässt. Zusammenkommen und sich treffen. Jetzt und in Zukunft.

Im Jahr 2020 haben Anwohner, Interessengruppen, Unternehmer und Eigentümer über die Gestaltung eines neuen Zentrums für Dinxperlo nachgedacht. Gemeinsam entwickelten sie eine neue Vision für das Zentrum, die vom Stadtrat genehmigt wurde.

Die Präsentation des Endgültigen Entwurf für den zentralen Bereich von Dinxperlo fand am 29. Marsch statt.

Dieses Projekt ist Teil des Dinxperlo-Zentrumsplans. Innerhalb dieses Plans werden verschiedene Projekte durchgeführt. Weitere Informationen zum Zentrumsplan und den anderen Projekten finden Sie auf der Website der Gemeinde Aalten.

Participatie

Beteiligung

In de afgelopen maanden is er tijdens een aantal participatieavonden door bewoners en stakeholders meegedacht over een nieuw ontwerp voor de herinrichting... De ideeën die hieruit zijn voortgekomen zijn waar mogelijk meegenomen in het definitief ontwerp. Dit ontwerp is gepresenteerd op 29 maart 2023 aan alle belangstellenden.

Via de oranje button kunt u de getoonde beelden en het filmpje van de avond terugvinden.

An mehreren Mitmachabenden haben Anwohner und Interessenten in den vergangenen Monaten Ideen für eine Neukonzeption der Sanierung eingebracht... Die daraus entstandenen Ideen wurden, soweit möglich, in den Endgültigen Entwurf aufgenommen. Dieser Entwurf wurde am 29. Marsch 2023 allen Interessierten präsentiert.

Über den orangen Button gelangen Sie zu den gezeigten Bildern und dem Video des Abends.

Alle ontwikkelingen per deelgebied

Alle Entwicklungen pro Teilgebiet

Klik op een tegel van een deelgebied om al het nieuws omtrent dit gebied in te zien.

Klicken Sie auf eine Kachel eines Teilgebiet, um alle Neuigkeiten zu diesem Gebiet anzuzeigen.