Heelweg

Al het nieuws met betrekking tot het deelgebied Heelweg

Alle Neuigkeiten rund um dem Teilgebiet Heelweg

07/12/2022
Dinxperlo Vernieuwt – het Voorlopig Ontwerp van 7 december 2022
Dinxperlo Baut um - den Vorentwurf vom 7. Dezember

Dinxperlo vernieuwt. Het centrum wordt toekomstbestendig ingericht. Op basis van de Centrumvisie Dinxperlo heeft het bouwteam – bestaande uit Dusseldorp Infra, Sloop en Milieu; OKRA landschapsarchitecten en geme ...

Dinxperlo baut um. Das Zentrum wird zukunftsfähig umgebaut. Auf Basis der Centrumsvisie Dinxperlo hat das Bauteam – bestehend aus dem Büro Dusseldorf Infra, Sloop und Milieu, dem Büro OKRA Landschaftsarchitek ...

24/11/2022
Terugblik Meedenksessie 2 Heelweg
Rückblick Teilnahme Abend 2 Hellweg

Op 23 november 2022 spraken we in de Dorpskerk van Dinxperlo met circa 40 betrokken inwoners over de herinrichting van de Heelweg. Deze bijzondere straat ligt letterlijk op de grens tussen Nederland en Duitsland.

...

Am 23. November 2022 sprachen wir mit ca. 40 beteiligten Anwohnern in der Dorfkirche von Dinxperlo über die Neugestaltung des Hellwegs. Diese besondere Straße liegt buchstäblich an der Grenze zwischen den Niederlan ...

17/10/2022
Terugblik eerste meedenksessie Heelweg Dinxperlo
Rückblick auf die erste Beratungssitzung Heelweg Dinxperlo

Op 12 oktober 2022 spraken we in de Dorpskerk van Dinxperlo met ruim 60 betrokken inwoners over de herinrichting van de Heelweg. Deze bijzondere straat ligt letterlijk op de grens tussen Nederland en Duitsland. Wethou ...

Am 12. Oktober 2022 sprachen wir mit mehr als 60 beteiligten Anwohnern in der Dorfkirche in Dinxperlo über die Neugestaltung des Hellwegs. Diese besondere Straße liegt buchstäblich an der Grenze zwischen den Nieder ...

24/08/2022
Startnotitie participatieproces bouwteam
Starthinweis zum Beteiligungsprozess des Bauteams

Dinxperlo krijgt een nieuw toekomstbestendig centrum. Een mooie huiskamer voor het dorp, voor de inwoners en bezoekers uit de regio en buurland Duitsland. Een aantrekkelijke plek waar het mooi en sfeervol vertoeven is ...

Dinxperlo bekommt ein neues zukunftssicheres Zentrum. Ein schönes Wohnzimmer für das Dorf, für Bewohner und Besucher aus der Region und dem benachbarten Deutschland. Ein attraktiver Ort, an dem es sich schön und s ...

Participatie

Beteiligung

In de afgelopen maanden is er tijdens een aantal participatieavonden door bewoners en stakeholders meegedacht over een nieuw ontwerp voor de herinrichting... De ideeën die hieruit zijn voortgekomen zijn waar mogelijk meegenomen in het definitief ontwerp. Dit ontwerp is gepresenteerd op 29 maart 2023 aan alle belangstellenden.

Via de oranje button kunt u de getoonde beelden en het filmpje van de avond terugvinden.

An mehreren Mitmachabenden haben Anwohner und Interessenten in den vergangenen Monaten Ideen für eine Neukonzeption der Sanierung eingebracht... Die daraus entstandenen Ideen wurden, soweit möglich, in den Endgültigen Entwurf aufgenommen. Dieser Entwurf wurde am 29. Marsch 2023 allen Interessierten präsentiert.

Über den orangen Button gelangen Sie zu den gezeigten Bildern und dem Video des Abends.

Alle ontwikkelingen per deelgebied

Alle Entwicklungen pro Teilgebiet

Klik op een tegel van een deelgebied om al het nieuws omtrent dit gebied in te zien.

Klicken Sie auf eine Kachel eines Teilgebiet, um alle Neuigkeiten zu diesem Gebiet anzuzeigen.