Privacybeleid

Datenschutz-Bestimmungen

Cookie verklaring

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te laten functioneren, de website te helpen analyseren om onze dienstverlening te verbeteren of voor marketing doeleindes.

Overzicht van gebruikte cookies

Deze website maakt alleen gebruik van Google Analytics.

Je gegevens

Wanneer je je aanmeldt voor participatie-sessies worden je gegevens alleen bewaard voor die sessie. Gegevens worden nooit gedeeld met derden. Schrijf je je daarnaast in voor onze nieuwsbrief dan kun je later altijd je daarvoor uitschrijven.

Cookie-Erklärung

Diese Website verwendet „Cookies“ (Textdateien, die auf Ihrem Computer abgelegt werden), damit die Website funktioniert, die Website analysiert wird, um unsere Dienste zu verbessern, oder zu Marketingzwecken.

Übersicht der verwendeten Cookies

Diese Website verwendet nur Google Analytics.

Deine Daten

Wenn Sie sich für Teilnahmesitzungen anmelden, werden Ihre Daten nur für diese Sitzung gespeichert. Daten werden niemals an Dritte weitergegeben. Wenn Sie auch unseren Newsletter abonnieren, können Sie sich später jederzeit wieder abmelden.

 

Participatie

Beteiligung

In de afgelopen maanden is er tijdens een aantal participatieavonden door bewoners en stakeholders meegedacht over een nieuw ontwerp voor de herinrichting... De ideeën die hieruit zijn voortgekomen zijn waar mogelijk meegenomen in het definitief ontwerp. Dit ontwerp is gepresenteerd op 29 maart 2023 aan alle belangstellenden.

Via de oranje button kunt u de getoonde beelden en het filmpje van de avond terugvinden.

An mehreren Mitmachabenden haben Anwohner und Interessenten in den vergangenen Monaten Ideen für eine Neukonzeption der Sanierung eingebracht... Die daraus entstandenen Ideen wurden, soweit möglich, in den Endgültigen Entwurf aufgenommen. Dieser Entwurf wurde am 29. Marsch 2023 allen Interessierten präsentiert.

Über den orangen Button gelangen Sie zu den gezeigten Bildern und dem Video des Abends.

Alle ontwikkelingen per deelgebied

Alle Entwicklungen pro Teilgebiet

Klik op een tegel van een deelgebied om al het nieuws omtrent dit gebied in te zien.

Klicken Sie auf eine Kachel eines Teilgebiet, um alle Neuigkeiten zu diesem Gebiet anzuzeigen.